فروش آنلاین محصولات رک اچ پی آسیا

رک دیواری 4 یونیت
 • عمق :
1,540,000 ریال
مشخصات فنی
رک دیواری 6 یونیت
 • عمق :
2,090,000 ریال
2,200,000 ریال
مشخصات فنی
رک دیواری 9 یونیت
 • عمق :
2,260,000 ریال
2,660,000 ریال
مشخصات فنی
رک دیواری 12 یونیت
 • عمق :
3,740,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 17 یونیت
 • عمق :
7,480,000 ریال
8,040,000 ریال
8,640,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 22 یونیت
 • عمق :
8,160,000 ریال
8,880,000 ریال
9,960,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 27 یونیت
 • عمق :
8,820,000 ریال
9,900,000 ریال
11,220,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 32 یونیت
 • عمق :
9,900,000 ریال
11,400,000 ریال
12,600,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 37 یونیت
 • عمق :
10,740,000 ریال
11,940,000 ریال
13,080,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 42 یونیت
 • عمق :
11,520,000 ریال
12,840,000 ریال
14,340,000 ریال
مشخصات فنی
طبقه ثابت
 • توضیحات :
210,000 ریال
420,000 ریال
480,000 ریال
مشخصات فنی
طبقه ثابت
 • توضیحات :
250,000 ریال
مشخصات فنی
طبقه متحرک
 • توضیحات :
690,000 ریال
مشخصات فنی
ترمینال پاور
 • توضیحات :
سفارش از طریق تماس تلفنی
سفارش از طریق تماس تلفنی
سفارش از طریق تماس تلفنی
495,000 ریال
495,000 ریال
220,000 ریال
سفارش از طریق تماس تلفنی
سفارش از طریق تماس تلفنی
مشخصات فنی
لایت پنل
 • توضیحات :
400,000 ریال
مشخصات فنی
چرخ ساده
 • توضیحات :
105,000 ریال
مشخصات فنی
فن AC
 • توضیحات :
230,000 ریال
مشخصات فنی
یونیت فن
 • توضیحات :
840,000 ریال
مشخصات فنی
پیچ و مهره رک
 • توضیحات :
175,000 ریال
مشخصات فنی
بلانک پنل
 • توضیحات :
50,000 ریال
65,000 ریال
95,000 ریال
110,000 ریال
125,000 ریال
مشخصات فنی
داکت پنل
 • توضیحات :
100,000 ریال
140,000 ریال
مشخصات فنی
نگهدارنده کابل
 • توضیحات :
275,000 ریال
25,000 ریال
مشخصات فنی