فروش آنلاین محصولات رک اچ پی آسیا

رک دیواری 4 یونیت
 • عمق :
1,540,000 ریال
مشخصات فنی
رک دیواری 6 یونیت
 • عمق :
2,090,000 ریال
2,200,000 ریال
مشخصات فنی
رک دیواری 9 یونیت
 • عمق :
2,255,000 ریال
2,662,000 ریال
مشخصات فنی
رک دیواری 12 یونیت
 • عمق :
3,740,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 17 یونیت
 • عمق :
7,476,000 ریال
8,040,000 ریال
8,640,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 22 یونیت
 • عمق :
8,160,000 ریال
8,880,000 ریال
9,960,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 27 یونیت
 • عمق :
8,820,000 ریال
9,900,000 ریال
11,220,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 32 یونیت
 • عمق :
9,900,000 ریال
11,400,000 ریال
12,600,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 37 یونیت
 • عمق :
10,740,000 ریال
11,940,000 ریال
13,080,000 ریال
مشخصات فنی
رک ایستاده 42 یونیت
 • عمق :
11,520,000 ریال
12,840,000 ریال
14,340,000 ریال
مشخصات فنی
طبقه ثابت
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
طبقه ثابت
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
طبقه متحرک
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
ترمینال پاور
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
لایت پنل
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
چرخ ساده
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
فن AC
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
یونیت فن
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
پیچ و مهره رک
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
بلانک پنل
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
داکت پنل
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
مشخصات فنی
نگهدارنده کابل
 • توضیحات :
قیمت : به زودی
قیمت : به زودی
مشخصات فنی