اجزا شبکه

اجزا اصلی یک شبکه کامپیوتری عبارتند از :
- کارت شبکه :
کارت شبکه به صورت سخت افزاری روی کامپیوترهای سرویس دهنده و سرویس گیرنده به منظور ارسال و دریافت داده پیاده سازی و استفاده می گردد.
- رسانه انتقال :
رسانه انتقال از طریق اتصال بین کامپیوترها موجب برقراری ارتباط شبکه ای می شود.برخی از متداول ترین رسانه های انتقال عبارت اند از : 1- کابل زوج سیم به هم تابیده 2- کابل کواکسیال 3- کابل نوری .
سیستم عامل شبکه :
سیستم عامل شبکه برروی سرویس دهنده اجرا می شود و سرویس های مختلفی مانند: اجازه ورود به سیستم ، رمز عبور ، چاپ فایل ها و مدیریت شبکه را در اختیار کاربران می گذارد.
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی:
به میزان فاصله ای که کامپیوترهای تحت شبکه با یکدیگر دارند نوع شبکه مشخص می شود:
شبکه محلی (LAN) :
ارتباط واتصال بیش از دو یا چند رایانه در فضای محدود یک سازمان از طریق کابل شبکه و پروتکل بین رایانه ها و با مدیریت نرم افزاری موسوم به سیستم عامل شبکه را شبکه محلی گویند. کامپیوتر سرویس گیرنده باید از طریق کامپیوتر سرویس دهنده به اطلاعات و امکانات به اشتراک گذاشته دسترسی یابند. همچنین ارسال و دریافت پیام به یکدیگر از طریق رایانه سرویس دهنده انجام می گیرد. از خصوصیات شبکه های محلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1 - اساسا در محیط های کوچک کاری قابل اجرا وپیاده سازی می باشند.
2 - از سرعت نسبتا بالایی برخوردارند.
3 - دارای یک ارتباط دایمی بین رایانه ها از طریق کابل شبکه می باشند.
اجزای یک شبکه محلی عبارتند از :
الف - سرویس دهنده
ب - سرویس گیرنده
ج - پروتکل
د- کارت واسطه شبکه
ط - سیستم ارتباط دهنده
شبکه گسترده (wan) :
اتصال شبکه های محلی از طریق خطوط تلفنی ، کابل های ارتباطی ماهواره ویا دیگر سیستم هایی مخابراتی چون خطوط استیجاری در یک منطقه بزرگتر را شبکه گسترده گویند. اساسا شبکه های WAN از ترکیب چندین شبکه LAN یا MAN به وجود می آیند. در این شبکه کاربران یا رایانه ها از مسافت های دور واز طریق خطوط مخابراتی به یکدیگر متصل می شوند. کاربران هر یک از این شبکه ها می توانند به اطلاعات ومنابع به اشتراک گذاشته شده توسط شبکه های دیگر دسترسی یابند. از این فناوری با نام شبکه های راه دور " Long Haul Network" نیز نام برده می شود. در شبکه گسترده سرعت انتقال داده نسبت به شبکه های محلی خیلی کمتر است. بزرگترین ومهم ترین شبکه گسترده ، شبکه جهانی اینترنت می باشد.