محصول بلانک پنل اچ پی آسیا

توضیحات : بلانک پنل 1 یونیت،2 یونیت،3 یونیت،4 یونیت و 1 یونیت صفحه شیاردار

  • نوع مشخصات فنی :
  قیمت برای شما : 50,000 ریال
  قیمت برای شما : 65,000 ریال
  قیمت برای شما : 95,000 ریال
  قیمت برای شما : 110,000 ریال
  قیمت برای شما : 125,000 ریال

امتیاز دادن به این محصول:  
images/11.jpg
  • بلانک پنل
  • کد محصول : BP0101/02/03/04AS

  • صفحه محافظ جهت فضای خالی رک
بلانک پنل